"Berg aan de Maas en Nattenhoven moet leefbaar blijven in al haar facetten !!"

Stichting Dop Berg - Nattenhoven zet zich actief in voor de leefbaarheid in het dorp Berg a/d Maas, Nattenhoven en haar landelijke omgeving. Zo wil het DOP een brug vormen tussen de bewoners en de gemeente (politiek). Dit doet men door actief te ondersteunen bij zaken die nu actueel zijn of op de lange termijn spelen en het algemeen belang van de inwoners van Berg a/d Maas en Nattenhoven dienen.

Het DOP richt zich in haar visie-document op de volgende thema’s: 

- wonen,

- peil en aanbod voorzieningen,

- openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen,

- sociale samenhang en verbinding.