Vacature: (actieve vrijwilligers gezocht)

1) Vrijhouden van ons DOP laantje van Bergerweg naar Graetheide.

Vooral in de zomer zoeken we vrijwilligers die deze doorsteek onkruidvrij houd. Waar nodig op wekelijkse schema, evt. onkosten voor onze rekening.

Check: Projecten

2) Ontwerpteam Visie omgeving Chemelot.


Het ontwerpteam wil de omgeving raadplegen en doet dit via dialoogsessies met mensen uit de omgeving. Vanuit Dop Berg mogen we ook een persoon aanmelden. We zoeken een actieve vrijwilliger !. Onze vaste adviseur Jos zoekt een mede ondersteunende vrijwilliger.


Bij een dialoogsessie zit je dan met een man of acht rond de tafel en kun je inbrengen wat jij belangrijk vindt voor onze omgeving. Ivm corona vindt dit nu nog beperkt plaats via Teams. Dus achter de lap top/computer. Je neemt automatisch ook dee,l bij de Stichting DOP Berg-Nattenhoven, aan de hun georganiseerde leden/vrijwilligersbijenkomsten en legt adhv specifiek agendapunt de genomen acties uit.


Vanuit Dop Berg willen we o.a. inbrengen:

-behoud van het dorpse karakter van Berg en behoud van haar landelijke omgeving

-een betere balans in het buitengebied tussen landbouw en natuur/landschap/biodiversiteit

-een goede ontsluiting naar de A2. Dit verkeer niet door de dorpen

-geen verdere toename van milieubelasting door industrie en verkeer

-behoud van goudgroene natuur uit het Pol ic. de Lexhy

-We zoeken een vrijwilliger om deel te nemen aan het A2 Verbreding Buurtenplatform. Wat is het A2 Verbreding buurtenplatform? Dit is de burgerparticipatie voor de verbreding van de A2. Hierin zijn alle betrokken wijken en dorpen vertegenwoordigd via de Dop's of Wijkplatforms. Onafhankelijk voorzitter is Herman Vrehen (oud gedeputeerde). Doel: Gesprekspartner zijn van Rijkswaterstaat om deze verbreding van de A2 met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te laten plaatsvinden. O.a. door goede en tijdige communicatie naar de omgeving en maatregelen om de overlast te beperken door de aannemer.

Waar: besprekingen zijn meestal in het MFC in Berg. Gemiddeld een keer per 1 a 2 maanden. Wie zoeken we? Iemand die zich wil inzetten voor onze gemeenschap en goed kan verwoorden wat belangrijk is voor de inwoners van Berg en Urmond tijdens deze ingrijpende werkzaamheden.