Op Maandag 2 oktober hadden we onze DOP Bijeenkomst bij Café Knoors en deze avond verzorgde o.a. J.Timmermans een update over het kanaalincident van 23 februari '23, waarbij de werkzaamheden van verbreding Julianakanaal gestopt moesten worden vanwege het damwandlekkage. Fijne inhoudelijke en extra info over vervolgstappen. Jaques zal medio ;24 tijdens een Dorpskamer weer update geven !!

Stichting DOP Berg-Nattenhoven was present bij de open dag van de gemeente Stein op 25 juni 2023.

Rita en Han representeerde Berg en Nattenhoven en hebben vele inwoners te woord gestaan over wat het DOP voor Berg en Nattenhoven inhoudt en betekent.

Diverse mogelijkheden voor inloopuurtjes tbv info over o.a. grindwinning Graetheide. O.a. 15 Mei om 19.00 tot 20.00 bij café Knoors.

Koningsdag 2023 wordt dit jaar georganiseerd door Stichting DOP Berg-Nattenhoven, op donderdag 27 April. MFC Berg zal ons en schooljeugd en inwoners ontvangen. Draaiboek en plan van aanpak zijn in volle maak. We hopen snel meer info te geven. Idee aandragen ? Mail of benader ons.

Start renovatie de Avonturijn Berg.

Dörpskamer is een feit:

Vanaf dinsdag 2 November '22 zal in het MFC Berg a/d Maas, op verschillende datums, de deuren openstaan voor inloopmiddagen, waar in ongedwongen sfeer met mede dorpsbewoners gesproken kan worden. Een gezamelijk initiatief van onze stichting en de oude garde. Check onderstaande flyer voor alle benodigde info en wees van harte welkom.

DSM/DOP Bospad Graetheide-Bergerweg weer netjes gesnoeid !!

Bestuur bezoekt Smokkelmarkt Stokkem:

Het bijna voltallig bestuur bezocht, op uitnodiging van VZW Promo Stokkem, de start van de smokkelmarkt op zondag 3 Juli '22. Het was een mooie zomerdag en fijn georganiseerde markt en hiermee een eerste concrete stap gezet in verder samenwerking. De delegatie keek hun ogen uit en amuseerde zich, ondanks het warme weer, van alle spektakel. Een hapje en drankje werd genuttigd.

Beoogde samenwerking met studio Kriss Krass:

Ook een samenwerking met Studio Kriss Krass bij monde van Roy Wagemans  wordt, onder een lekkere kop koffie, chocolaatje en bokkepootjes, afgetast en besproken en natuurlijk gelijk maar alvast eerste acties al aangezet. Alles voor Leefbaarheid in Berg & Nattenhoven !! Het spreekt vanzelf dat het vakgebied van Roy, stukjes van leefbaarheid toepasbaar kan zijn in Berg en Nattenhoven. Verdere info volgt betreffende evt. projecten. We hadden een constructief overleg.

Bijeenkomst infoavond verbreding Julianakanaal.

Over 5 weken vanaf 17-05-'22, wordt begonnen met het plaatsen van de damwanden voor de eerste bouwkuip. Deze worden de bodem in getrild tot een diepte van 10 meter. De dichtstbijzijnde woningen liggen op 70 meter vanaf het werkvak en deze worden in de gate gehouden.

Nadat deze klaar is wordt eerst een tijdje de scheepvaart gemonitord. Door de versmalling van de vaarweg kan de scheepvaart problemen ondervinden. Ten tijde van de werkzaamheden is er ter plekke scheepvaart begeleiding.

Nadat de bouwkuip droog gepompt is wordt een waterdichte laag op de bodem aan gebracht en bedekt met ballast. De methode die gebruikt wordt is dezelfde als die in de bocht van Elsloo.

Middels peilbuizen wordt de grondwaterstand in de gaten gehouden.

Nadat het project voltooid is heeft de vaarweg over de gehele breedte een diepte van 5 meter.

Afgelopen week is begonnen met het asfalteren van de werkweg/Oostenlijke Kanaalweg. Na voltooiing van de werken wordt deze voorzien van een nieuwe toplaag en aan gesloten op de bestaande wegen aan de bruggen Berg en Obbicht, zodat hier een nieuwe (fiets)verbinding ontstaat.

( Tekst aangeleverd door P.Alberti )

Grondboringen tbv eventuele grindwinning Graetheide.

Firma L'Ortye gaat een aantal boringen zetten in het gebied Graetheide. Het uitvoeren van deze boringen heeft als doel om een eerste beeld te krijgen van de exacte samenstelling van de ondergrond in het gebied. Hiermee kan worden bepaald hoe de grondlagen en de diktes daarvan zijn opgebouwd en uit welke samenstelling de lagen bestaan. Kortom wat zijn de diktes van de  leemgrond die wij moeten afgraven om überhaupt aan het mogelijke zand en grind te komen en wat is dan het aandeel zand en grind van de laag hieronder.

Deze boringen beginnen komende week (week 16) en zullen volgens de huidige planning ca. 5 werkdagen duren. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken en vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. Het uitvoeren van deze boringen gebeurt uiteraard in overleg en met goedkeuring van de huidige grondeigenaar en de betrokken pachters.

Stichting DOP Berg-Nattenhoven zoekt  'de grens op en gaat deze over' !!

Vanaf 2022 hebben we contacten gelegd met onze overburen VZW Promo Stokkem aan belgische zijde om een onderzoek te doen naar samenwerking tbv projecten voor en door dorpsbewoners waar vooral wederzijdse leuke contacten worden genaakt bij mogelijk jaarlijkse  terugkerende uitstapjes / muziek evenementen of sportevenementen.  Eventuele verdere info volgt.

Herinrichting Beatrixplein:

Omdat er toch véél vraag naar is, (dit betekent natuurlijk dat het leeft in ons dorp) geven we, alvast beetje voorlopend een te facitileren bijeenkomst infodag, hier graag aan dat Bestuur in gesprek is met gemeente en bouwonderneming, om wensen van betrokken partijen, ivv participatie, op voorhand in te brengen en waar mogelijk in goed overleg te verwezenlijken.  Dit alles vanwege de herinrichtingsplannen beatrixplein, waar we vooral meedenken over verplaatsen jeu d boule baan, maar ook over parkeerplaatsen / snelheid / woongenot en alles na inrichting, toch een mooi 'belevingsdorpsplein' voor toekomst te laten realiseren. Hierover zal zsm verder betrokkenheid van aan-/omwonende gewenst zijn. 

Stichting DOP Berg-Nattenhoven genomineerd voor SPA's cake van de week !!:

Vandaag 04-11-'21 werden we, na nominatie, "uitgeroepen" als ontvanger van de SPA's cake van de week. Opnamens van het in ontvangst nemen van de cake werden vanmorgen gemaakt. De SPA vertegenwoordigd door Jack Renet en Giel Snijders, reikte de cake uit aan onze voorzitter Antoine Scheijen en adviseur (o.a. gebiedsvisie) Jos Muris.

De SPA, bij monde van Jack, schreef ons het volgende;

Met regelmaat reiken we een prijs, ivv cake van de week, uit voor een burger iniatief dat de democratie steunt en/of positief bijdraagt aan onze democratische besluitvormingsprocessen.

Deze keer willen we deze prijs uitreiken aan Stichting Dop Berg Nattenhoven. We hebben namenlijk veel waardering voor hun brief over de gebiedsvisie omgeving Chemelot.

Om ook de verbinding te onderstrepen stonden we "aan de grens" van beide betrokken gemeentes. Wij vonden dit een heel mooi compliment voor onze inzet !!. Dank, voor de mooie waarderingsprijs, aan SPA. (Samen Politiek Anders)

De uiteindelijke videoopname zullen we snel plaatsen. Check vooral deze website.

 

  • Vanaf 25 Augustus 2020 is met een aktepassering de Stichting DOP Berg-Nattenhoven een feit. Tevens zijn we ingeschreven in KvK.

9 September werd voor het eerst na coronatijd, met gepaste afstand, onze eerste bijeenkomst gehouden bij Café Knoors te Berg a/d Maas.

Gemeente Stein maakt plaats voor elektrische auto’s

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Stein laat de komende vier jaar 46 laadpalen plaatsen, goed voor 92 parkeervakken voor elektrische auto’s.

Het plaatsen van de 46 laadpalen is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant. Samen met netbeheerder Enexis vormen zij Samenwerkingsregio Zuid. De Samenwerkingsregio Zuid ondersteunt en faciliteert gemeenten om te komen tot een goede laadnetwerk voor elektrische auto’s.

Wethouder Danny Hendrix: ‘De gemeente Stein wil de verduurzaming van mobiliteit - en daarmee de opkomst van elektrische voertuigen - stimuleren. Meer laadpalen in onze gemeente zijn dan ook noodzakelijk. De mening van onze inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij hierin erg belangrijk. Zij zijn tenslotte de gebruikers van de laadpalen, nu of in de toekomst. Zo zetten we samen, dankzij deze aanbesteding van de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant, weer een mooie stap naar een duurzamere gemeente.’

Waar komen de laadpalen?
Vattenfall - tot 2030 eigenaar van deze laadpalen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente heeft ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort ook graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen. Van 14 tot en met 28 januari heeft iedereen de kans om zijn of haar mening te geven over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Meedoen kan via: www.gemeentestein.nl/laadpalen. Gemaakte opmerkingen worden na afloop beoordeeld en waar mogelijk aangepast.

Samenwerkingsregio Zuid
De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio’s die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische personenauto’s de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Stein betekent dit een groei naar 1.400 elektrische personenauto’s in 2025 tot ruim 5.400 elektrische personenauto’s in 2035. Op dit moment telt de gemeente Stein circa 100 elektrische personenauto’s.