De werkgroep zal hier zsm verzamelde info en evt.onderzoekgesprekken en visie plaatsen. 

Onderhoud bospad DSM.

Op geregelde basis worden, door ons gerealiseerde projecten, betrekking hebbende op o.a. groenvoorzieningen, onderhouden, zoals bv het 't DOP paadje. (de verbinding halfweg tussen Bergerweg en Hoge Kanaalweg )  Het bospad en de aansluitende veldweg zijn nu sinds 14 Juni 2020 weer goed toegankelijk.

We zoeken actieve vrijwilligers voor toezicht en het onderhoud van dit project. Meld je aan via één van onze bestuursleden !!

 

De veldweg op de Graetheide tussen de Hoge kanaalweg en de Oude Postbaan is normaliter openbaar en deze dus toegankelijk moet zijn voor wandelaars/verkeer.

Op ons verzoek heeft DSM deze weg vrij geklepeld. Je kunt er nu weer lopen en in aansluiting van ons eerdere inspanning om via Bergerweg door te steken naar en dus aan wandelgebied Graetheide !!

De betreffende strook is vrijgemaakt maar van de oude veldweg is niets meer te herkennen. 

Zie start van dit project ook op: Projecten 

en scrol naar Bospad Bergerweg / Oude Baan opengesteld door DSM in samenwerking met st.DOP Berg-Nattenhoven ! ('t DOP paadje)