Klankbordgroep Chemelot (KBG)

In 2016 heeft de Stuurgroep Chemelot, in samenspraak met de gemeente Sittard Geleen, besloten om een klankbordgroep (KBG) samen te stellen met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven rondom Chemelot. Via de klankbordgroep wordt invulling gegeven aan de politiek bestuurlijke wens van burgerparticipatie. Meepraten over de ontwikkelingen op en rond Chemelot dus.

In de Stuurgroep Chemelot zitten de gedeputeerde Joost van den Akker, de wethouders Pieter Meekels (Sittard Geleen) en Danny Hendrix (Stein), en de directeuren Bert Kip (Campus), Loek Radix (Chemelot) en Joris de Beer (DSM).

In de klankbordgroep zitten een vertegenwoordiging van de wijk/dorpsplatforms Born-west, Guttecoven, Einighausen, Geleen-noord, Krawinkel, Lindenheuvel, Urmond, Berg aan de Maas, Stein, het Graetheide Committee, van de bedrijven rondom Chemelot en van de bewoners/pachters van de DSM gronden.

De KBG heeft elk kwartaal een bespreking. De leden van de Stuurgroep, met hun ambtelijke ondersteuning, zijn hierbij bijna altijd aanwezig. Alleen de gedeputeerde van de Provincie is niet structureel aanwezig. Een stevige club dus.

Stichting Dop Berg-Nattenhoven wordt vertegenwoordigd door Jos Muris.

 

In de KBG vragen wij, als Stichting Dop Berg-Nattenhoven, steeds nadrukkelijk aandacht voor de woon en leefomgeving in onze regio. Een woon en leefomgeving die door industrialisatie sterk onder druk staat. In onze omgeving hebben wij 3x zoveel rood (gebouwen, industrie en infrastructuur) dan het gemiddelde in Limburg!. Met de daarmee gepaard gaande overlast en milieubelasting (geluid, fijnstof, trillingen, verkeer, ev.).

In de Stichtingsakte van het Dop Berg Nattenhoven hebben wij opgenomen dat we ons inzetten voor het behoud van het dorpse karakter van Berg Nattenhoven en voor het behoud van haar landelijke omgeving. Dit is steeds de basis voor onze inbreng en “de bril” waarmee wij naar nieuwe ontwikkelingen op en rond het Chemelot terrein kijken. Zeker als deze ontwikkelingen ruimtelijke consequenties hebben voor onze omgeving.

En ja, als stichting Dop Berg-Nattenhoven vinden wij werkgelegenheid ook belangrijk. De balans tussen woon en leefomgeving  enerzijds en industrie/werkgelegenheid anderzijds moet wel in orde zijn.